Ympäristötekniikka

Tarjoamme mm. kiviainestuotantoon ja pilaantuneen maan kunnostukseen liittyviä ympäristöteknisiä tutkimus-, valvonta- ja suunnittelupalveluita.

  • Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset
  • Pohjaveden seuranta ja pohjavesinäytteenotto
  • Pilaantuneiden maiden kunnostus
  • Melumittaukset ja melun mallintaminen

 

Lue lisää ympäristötekniikan palveluistamme valitsemalla alta: